ougon no tori

ougon no tori
ougon no tori

installation view

press to zoom
ougon no tori
ougon no tori

installation view

press to zoom
ougon no tori
ougon no tori

text

press to zoom
ougon no tori
ougon no tori

mixed media on silicon 87x120 cm

press to zoom
ougon no tori
ougon no tori

installation view

press to zoom
ougon no tori
ougon no tori

installation view

press to zoom
Ougon no tori#1
Ougon no tori#1

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#2
Ougon no tori#2

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#3
Ougon no tori#3

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#4
Ougon no tori#4

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#5
Ougon no tori#5

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#6
Ougon no tori#6

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#7
Ougon no tori#7

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#8
Ougon no tori#8

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#9
Ougon no tori#9

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#10
Ougon no tori#10

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#11
Ougon no tori#11

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom
Ougon no tori#12
Ougon no tori#12

watercolour on paper 24,5x33,5 cm

press to zoom